Wonen in Watergraafsmeer

Watergraafsmeer is een stadsdeel, onderdeel van Amsterdam-Oost, dat iedere Amsterdammer kent. Vrijwel elke niet-Amsterdammer ook. Wellicht weten zij Watergraafsmeer niet direct te plaatsen, maar je hoeft maar één naam te noemen en iedereen weet waar je het over hebt: Johan Cruijff. De legendarische voetballer groeide op in het haast even legendarische Betondorp. Van oudsher hét uithangbord van Watergraafsmeer: een echte volksbuurt die officieel niet Betondorp heet, maar “Tuindorp Watergraafsmeer”. De naam Betondorp heeft natuurlijk alles te maken met de bouwstijl van de woningen die in de jaren 20 van de vorige eeuw op grote schaal werden gebouwd. Betondorp is altijd een begrip gebleven, ondanks dat er flink wat is veranderd. Dat geldt uiteraard voor heel Watergraafsmeer.

Watergraafsmeer ontstond niet zonder slag of stoot

Voordat we dieper ingaan op wat wonen in Watergraafsmeer zo interessant maakt, eerst even een kort stukje historie. Watergraafsmeer is namelijk een stadsdeel dat niet zonder slag of stoot tot stand is gekomen. Zoals de naam al doet vermoeden, speelt water een belangrijke rol. Dit is het laagst gelegen deel van Amsterdam, zo’n 5 meter onder NAP. Watergraafsmeer is gewonnen door droogmalen. Dit gebeurde al in de 17de eeuw. Een dijkdoorbraak nog geen halve eeuw later betekende dat de polder opnieuw onder liep. Na een tweede droogmaling heeft Watergraafsmeer gelukkig geen problemen meer gekend

Al vroeg in de geschiedenis werd Watergraafsmeer dé wijk in Amsterdam waar welgestelden hun huizen lieten bouwen. In tegenstelling tot veel andere plekken in Amsterdam, zoals de grachtengordel, zijn veel van deze huizen inmiddels verdwenen. Wie goed rondkijkt, ziet echter nog zeker de tekenen van de geschiedenis van de aanwezigheid van welgestelden. Het prachtige Frankendael is een bekend voorbeeld van hoe het welgestelde Watergraafsmeer van vroeger eruit zag.

Frankendael Watergraafsmeer

Het Frankendael in de wijk Watergraafsmeer is de enig overgebleven buitenplaats in Amsterdam.

Watergraafsmeer anno nu

Een sprong naar een paar eeuwen later: vanaf 1923 ontstond er een levendige volkswijk in Watergraafsmeer. De wijk is illustratief voor de opbouw na de Tweede Wereldoorlog: veel betaalbare bebouwing voor arbeiders en gezinnen. Voor een groot gedeelte is dat karakter behouden. Dat maakt Watergraafsmeer interessant voor woningzoekenden. Zeker voor gezinnen zijn er hier doorgaans wat meer opties dan in andere stadsdelen.

Eind jaren 80 zijn veel woningen in Betondorp, maar ook andere delen van Watergraafsmeer, in originele staat teruggebracht, maar wel met diverse modernisaties. Wat altijd gebleven is, is het groene karakter van het stadsdeel. Watergraafsmeer is grotendeels ontworpen via het “stadstuin principe”: je vindt hier dan ook zeer veel stadstuinen waar Amsterdammers hun eigen stukje groen hebben. Maar ook in de woonwijken zelf vind je meer groen dan in de meeste andere wijken.

Stilstand is achteruitgang. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van wijken. Daarom is Watergraafsmeer aan het vernieuwen geslagen. Wat knap is, is dat de kern van het stadsdeel grotendeels is behouden, terwijl er interessante nieuwe woonprojecten aan zijn toegevoegd. De Rembrandttoren is een van de bekendste voorbeelden. Sommige boegbeelden van het stadsdeel, zoals de Jaap Edenbaan, zijn nog springlevend. Andere, zoals het voormalige Ajax stadion De Meer, zijn niet meer. Die locatie is echter nog wel zeer herkenbaar terug te vinden.

Wat wonen in Watergraafsmeer aantrekkelijk maakt

Een grote diversiteit aan woningen, oud en nieuw, klein en groot, een OV-verbinding als levensader door het stadsdeel, veel groen en parken, de binnenstad op fietsafstand: Watergraafsmeer heeft alles wat veel mensen in een wijk zoeken. Of je nu op zoek bent naar scholen, winkels, natuur, cultuur of sport: dit stadsdeel heeft het allemaal. Er is letterlijk meer woonruimte dan in veel andere delen van de stad en dit maakt de wijk populair.

Watergraafsmeer wordt geprezen vanwege de uitstekende mix. Betaalbare appartementen, gezinswoningen, luxe woontorens, koop en huur: je vindt het er allemaal. Bovendien is de rek er nog lang niet uit, want er worden de komende jaren nog diverse nieuwbouwprojecten gerealiseerd.