Financiële veranderingen in 2020

1. Tarieven inkomstenbelasting gaan omlaag 

In 2020 gaan de tarieven voor de inkomstenbelasting omlaag en wordt een tweeschijvenstelsel geïntroduceerd. Voor de meeste mensen leidt dit tot lagere belastingen. De Rijksoverheid heeft deze veranderingen in een tabel gezet ›

2. Hypotheekrenteaftrek verder beperkt

De hypotheekrenteaftrek wordt in 2020 versneld afgebouwd. Zit je in de hoogste inkomstenbelastingschijf, dan trek je de rente tegen een 3 % lager tarief af, 46 % in plaats van 49 %. Dat is bij een bedrag van € 10.000 aan aftrekbare rente een nadeel van € 300. Tot en met 2023 daalt het tarief verder met 3 % per jaar. 

3. Eigenwoningforfait gaat omlaag

Tegenover de beperking van het aftrektarief staat een lager eigenwoningforfait. In 2020 wordt dit waarschijnlijk vastgesteld op 0,6 % voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 (in 2019 is dit 0,65 %). Een lager eigenwoningforfait betekent een hogere aftrek eigen woning en hierdoor een hogere belastingteruggave. 

4. WOZ-waarde gaat omhoog

De Waarderingskamer verwacht dat de WOZ-waarde in 2020 gemiddeld met 8-10 % stijgt. Wat er hierdoor aan voordeel overblijft van de daling van het eigenwoningforfait is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de ontwikkeling van je inkomen en de waardestijging van je woning.

Bron: Vereniging Eigen Huis