De biologische Noordermarkt

Eind jaren tachtig bestonden Boerenmarkten niet in Nederland. In Amsterdam staken een paar gedreven mensen de koppen bij elkaar. Ze constateerden dat er op zaterdag een prachtig vrijwel leeg plein was in de Jordaan, dat er op dat plein nog begin vorige eeuw een markt was waar boeren zelf hun producten verkochten, en dat kleine ecologisch werkende boeren hun vaak mooie producten niet in de gangbare kanalen kwijt konden.

Een paar maanden later, juni 1987, ging de eerste Nederlandse Boerenmarkt van start. Met nog slechts acht kleine, maar enthousiaste bedrijven werd de eerste marktdag gehouden op de Noordermarkt. In de jaren die volgden, groeide de markt.

Het marktplein onder de lindebomen in de schaduw van de Noorderkerk werd een ontmoetingsplaats voor boeren onderling, voor klanten en boeren, en niet in de laatste plaats voor klanten en klanten.