Veel gestelde vragen over
een huis kopen

Door deskundigheid, ervaring en marktkennis bespaart een aankoopmakelaar voor jou duizenden euro’s, tijd en problemen. De kosten van een eigen makelaar verdien je terug in:

  • Een lagere koopprijs
  • Inzicht in de waarde van de woning
  • Belangrijk informatie over de woning, zoals: verborgen gebreken, bouwkundige staat, bestemmingsplan
  • Op het juiste moment in de onderhandelingen zaken naar voren brengen, zoals voorwaarden van de koop, overname roerende zaken etc.
  • Tijdwinst door deskundige afwikkeling van alle zaken

Meestal pas als er een koopovereenkomst is gesloten. Als er uiteindelijk geen koopovereenkomst wordt gesloten, reken je in principe niets af. Overleg met de aankoopmakelaar over het tijdstip van betaling: meestal is dit de datum dat je eigenaar van de woning wordt. Werkelijk gemaakte kosten (bijvoorbeeld van een bouwkundige keuring) worden uiteraard wel in rekening gebracht.

Natuurlijk kan dat. De eerste indruk is belangrijk. Als het huis bevalt, bel je de NVM-aankoopmakelaar voor een gezamenlijke tweede bezichtiging. Daarbij is ook de verkopend makelaar aanwezig. Na afloop bespreekt de aankoopmakelaar alles met je en bepalen jullie samen het vervolgtraject.

Dat kan. Op het moment dat je jouw droomhuis hebt gevonden, neemt de makelaar de woning op en informeert en adviseert je hierover. Vanaf dat moment kan de makelaar het aankooptraject oppakken en begeleiden.

Ja, dat is mogelijk. Deze kosten zijn echter niet aftrekbaar. De hoogte van het te verstrekken hypotheekbedrag moet natuurlijk wel toereikend zijn.

De makelaar die de woning in de verkoop heeft, behartigt de belangen van de verkoper. Je aankoopmakelaar is een deskundige, heeft kennis van de plaatselijke markt en het belangrijkste: hij behartigt joúw belangen. Naast de informatieplicht van de verkopende partij, heb je als koper ook een onderzoeksplicht. Je aankoopmakelaar kan daar meer over vertellen.

Op de dag van de overdracht (transport bij de notaris) zal de aankoopmakelaar regelen dat je samen het nieuwe huis kunt inspecteren. Is deze inspectie niet in orde, dan zal de aankoopmakelaar actie ondernemen voordat de akte wordt getekend bij de notaris. Meestal worden tijdens deze inspectie ook de meterstanden voor gas, licht en water opgenomen en meldt je aankoopmakelaar je aan bij de nutsbedrijven.

Zijn er problemen nadat je de sleutel van hebt ontvangen, dan kun je altijd terecht bij je aankoopmakelaar. Indien nodig neemt hij of zij contact op met de verkoper (via de verkopend makelaar) om te proberen de problemen op te lossen.

Nee, de taxatie voor de financiering moet gedaan worden door een onafhankelijke makelaar of taxateur. Dus een makelaar die niet betrokken was bij de aan- of verkoop van de woning. Je kunt natuurlijk wel de aankoopmakelaar vragen om een taxatie te regelen.