Wonen in Sloterdijk

Wonen in Sloterdijk: waar woon je dan precies? Veel mensen zeggen nog Bos en Lommer, maar sinds de jaren negentig behoort deze wijk toch echt toe aan stadsdeel West. Dat maakt verder niet uit, natuurlijk: het wonen blijft hetzelfde. Wie Sloterdijk niet kent, zal nooit kunnen vermoeden dat het een wijk betreft met een zeer rijke historie. Daarvan is inderdaad niet veel bewaard gebleven. Een beroemde kerk, de Sint-Petruskerk, is nog een overblijfsel van het oude Sloterdijk. Het nieuwe Sloterdijk is vooral een multifunctionele wijk waar wonen en bedrijvigheid samengaan. Maar ook een wijk die volop in ontwikkeling is en waar je de komende jaren mooie projecten kunt verwachten.

Het oude Sloterdijk: een wijk met een verhaal

Sloterdijk dankt zijn naam aan een lang vergeten rivier: de Slooter. Nadat in de 15de eeuw een dam was gebouwd, kwam er handel op gang langs dit kleine riviertje, wat toen al een belangrijke waterweg vormde naar Haarlem. Agrariërs vestigden zich langs de oever van de Slooter en in de eeuwen daarna waren het vooral kooplieden en welgestelden die zich hier vestigden.

Sloterdijk heeft zich echter nooit rustig kunnen blijven ontwikkelen. De wijk heeft meerdere malen moeten vechten tegen aanvallen van buitenaf. Ook de Sint-Petruskerk heeft het vaak moeten ontgelden, en is zelfs vernietigd geweest. Hoe de kerk er nu bij staat, is nog grotendeels zoals na zijn laatste wederopbouw in 1644.

Dankzij de logistiek gunstige ligging van Sloterdijk werd de wijk een belangrijk knooppunt. Via water, paard en wagen, maar later ook voor treinen. ‘s Lands eerste trein reed van Sloterdijk naar Haarlem.

Sloterdijk van boven

Sloterdijk anno nu: nog steeds een belangrijk knooppunt

Wie kijkt naar het hedendaagse Sloterdijk, ziet direct dat de wijk ook anno nu nog een belangrijk knooppunt is. Het station Amsterdam-Sloterdijk is hiervan natuurlijk het belangrijkste voorbeeld. Het is na Amsterdam Centraal het belangrijkste station voor trein, metro en tram. Maar ook voor de verbinding met het belangrijke industrieterrein Westpoort en Haarlem is Sloterdijk onmisbaar. Het gevolg hiervan? Er hebben zich veel bedrijven in de wijk gevestigd. Dankzij de opening van de A5 richting Schiphol zijn er ook steeds meer hotels bijgekomen.

Hoe is het dan om te wonen in Sloterdijk?

Wonen in Sloterdijk is misschien in de ogen van velen wat minder interessant geweest. Dat is echter in rap tempo aan het veranderen. Sloterdijk wordt begrensd door woonwijken zoals Geuzenveld en Bos en Lommer: twee wijken die de afgelopen jaren enorm zijn vernieuwd. Sloterdijk volgt nu dat voorbeeld. Onder andere de nieuwbouwprojecten MOtown en UPtown zijn veelbelovend. Sloterdijk zet vooral in op de bouw van grote, moderne appartementencomplexen. 

De wijk heeft een belangrijk voordeel ten opzichte van veel andere plekken in Amsterdam, en dat is: ruimte. Bij de nieuwbouw wordt dan ook rekening gehouden met diverse wensen. Ook met die van forensen en gezinnen, bijvoorbeeld. De projecten die de komende jaren op stapel staan, bieden bewoners bijna allemaal een vaste parkeerplek en vaak ook voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers. Dit draagt absoluut bij aan een aantrekkelijk totaalplaatje en het benutten van de gunstige geografische ligging en goede infrastructuur van de wijk. 

De ruimte die Sloterdijk biedt is niet het enige ijzer in het vuur. Vrij zeldzaam is dat je hier woningen kunt kopen zonder erfpacht. De verwachting is dan ook dat Sloterdijk de komende jaren een flinke groei door gaat maken. Vind je hier een geschikte woning, dan kom je terecht in een levendige omgeving met directe toegang tot uitvalswegen, snelle verbinding met het centrum, veel werkgelegenheid en moderne voorzieningen. Amsterdam is en blijft zeer in trek. Voor mensen van buiten Amsterdam, maar ook bij Amsterdammers zelf. Bewoners van de stad die op zoek zijn naar meer ruimte, en niet meer per se in het oude Amsterdam hoeven te wonen, doen er zeker verstandig aan om de ontwikkelingen in Sloterdijk in de gaten te blijven houden. 

Vind een geschikte woning in Sloterdijk

Heb jij interesse in wonen in Sloterdijk en ben je op zoek naar een geschikte woning? Wij helpen je graag bij het kopen van een huis of het verkopen van een huis in Amsterdam.