Wonen in het Oostelijk Havengebied

Wie in het Oostelijk Havengebied rondkijkt, ziet veel moderne panden en nieuwbouw. Maar laat je niet misleiden door de aanblik van de fraaie woningen of de moderne bedrijfsgebouwen. Het Oostelijk Havengebied is een gedeelte van Amsterdam met een noemenswaardige historie. Zelfs zonder al te veel van dit gebied te weten, zal iedereen begrijpen waarom veel mensen hier zo graag willen wonen. Naast de fraaie architectuur onderscheidt het Oostelijk Havengebied zich door een zeer goede ligging. Pal naast het Centraal Station, met goede uitvalswegen en architectuur die men nergens anders in de stad vindt. Ontdek wat wonen in het Oostelijk Havengebied zo mooi maakt.

De geschiedenis van het Oostelijk Havengebied

Wie goed kijkt naar de ligging van het Oostelijk Havengebied en de omgeving hiervan, zal direct zien dat dit geen stuk land is dat van nature is ontstaan. Het Oostelijk Havengebied bestaat uit diverse eilanden die zijn aangelegd vanaf halverwege de negentiende eeuw. De komst van het Oostelijk Havengebied was een noodzaak. Niet zozeer, zoals in andere delen van de stad destijds, vanwege woningnood, maar vanwege de komst van het Centraal Station.

De gemeente had bepaald dat het Centraal Station aan het IJ moest komen te liggen. Hier moest ruimte voor worden gemaakt. Niet alleen voor het station: er moest ook ruimte komen voor een rangeerterrein voor treinen en natuurlijk voor alle extra bedrijvigheid die de nieuwe haven met zich mee zou brengen. Zo werden de plannen voor het Oostelijk Havengebied geboren. Een gebied dat in eerste instantie dus werd ontwikkeld voor de haven en industrie. Het Oostelijk Havengebied werd gerealiseerd in een moerasachtig gebied genaamd de Rietlanden. Zeer bekend is de Oostelijke Handelskade. Deze kade gaf Amsterdam zijn eerste haven aan diep water. Het Oostelijk Havengebied is een gedeelte van Amsterdam met een noemenswaardige historie.

Oostelijk Havengebied

Woonwijken ontstonden “per ongeluk”

Een bijzonder detail van het Oostelijk Havengebied is dat het oorspronkelijk nooit de gedachte was dat hier woningen zouden komen te staan. Door alle scheepvaart ontstonden er problemen met golfslag, vooral bij onstuimig weer. Nadat een golfbreker niet het gewenste resultaat bracht, werd er een dam en een kunstmatig eiland gecreëerd. Dit werd het Java-eiland, één van de huidige blikvangers van het Oostelijk Havengebied. Voordat hier woningen werden gebouwd, vestigden hier onder andere de KNSM (Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij) en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).

De eilanden anno nu

Het Oostelijk Havengebied kende een goede, maar korte bloeiperiode. In de jaren 70 werd begonnen met de sloop van de bebouwing. De Tweede Wereldoorlog, het einde aan de handel met Oost-Indië, het vertrek van de KNSM en het failliet van het beroemde Lloyd hotel zorgden voor een leegloop en verval. Omdat het gebied steeds meer in handen kwam van krakers, werd al snel besloten om de havens te dempen en over te gaan op het bouwen van woonwijken.

Vanaf het begin af aan moesten de eilanden van het Oostelijk Havengebied een “gezichtsbepalende uitstraling” gaan krijgen. Dat is zeker gelukt. Hoewel over smaak natuurlijk niet getwist kan worden, vinden veel mensen de aanblik van de KNSM-eilanden indrukwekkend. Hoewel het Oostelijk Havengebied nu vrijwel volledig wordt gebruikt voor bewoning en kantoren, leeft het industriële karakter nog voort aan de Cruquiusweg.

Alles wat Amsterdammers zoeken

Het Oostelijk Havengebied biedt alles wat Amsterdammers zoeken. Vandaar dat het ook een zeer populair gebied is om in te wonen. Ondanks alle moderne architectuur, zijn er her en der nog rauwe, authentieke elementen te vinden die bijdragen aan de uitstraling en sfeer. De diverse pakhuizen en kades genieten grote bekendheid. Het Lloyd Hotel werd in 2004 gerenoveerd en in ere hersteld en met het Muziekgebouw aan het IJ heeft het Oostelijk Havengebied één van de grootste muzikale en culturele trekpleisters van de stad.

Inspiratie voor de bebouwing kwam uit de Londense East Docklands. De uitstraling van de eilanden doet dan ook on-Amsterdams en eerder internationaal aan. Dat was precies de bedoeling. En het heeft gewerkt, want mensen staan in de rij voor woningen in het Oostelijk Havengebied. Het gebied biedt met name woningen in de hoge middenklasse en hoge klasse. Het idee was om veel woningen te realiseren op een relatief compacte oppervlakte. Daarom is er veel sprake van (geringe) hoogbouw, ook waar het gezinswoningen betreft. De meeste woningen kennen meerdere verdiepingen en bieden daardoor alsnog een goed woonoppervlak.

Hoewel het gebied prima aansluiting heeft op het OV en ook uitvalswegen goed verzorgd zijn, kan men spreken van een parkeerprobleem. De wachttijd voor een parkeervergunning kan oplopen tot een half jaar.