Wonen in de Indische buurt

Wat maakt wonen in de Indische buurt aantrekkelijk? Voordat wij ingaan op de specifieke kenmerken van deze bruisende Amsterdamse buurt, is het goed om even vast te stellen om welke buurt het precies gaat. Wanneer men spreekt over de Indische buurt, heeft men het over de wijk in Amsterdam oost. In het westen van de stad denkt men wellicht aan een andere Indische buurt, namelijk de kleinere West-Indische buurt nabij het Surinameplein. Daarom wordt aan de Indische buurt in oost ook wel eens gerefereerd als de Oost-Indische buurt.

Amsterdam is een echte wereldstad. Een stad met zeer veel etnische diversiteit. De Indische buurt is hier een bewijs van. Wonen in de Indische buurt betekent wonen in een bruisende, multiculturele omgeving. Ongeveer de helft van de ongeveer 23.000 inwoners van deze buurt heeft een niet-Nederlandse achtergrond en er worden naar schatting in deze buurt alleen al meer dan 100 talen gesproken. Kortom: dit is een buurt die sterk bijdraagt aan het unieke, wereldse karakter van Amsterdam.

De geschiedenis van de Indische buurt

De Indische buurt is eind 19de eeuw tot stand gekomen op een manier die kenmerkend was voor het Amsterdam van toen: door een sterke bevolkingsgroei en ernstig gebrek aan woonruimte. De wijk wordt omsloten door het Muiderpoortstation, het Flevopark, de Zeeburgerdijk en de ringvaart van de Watergraafsmeer. De Indische buurt is gebouwd op opgehoogd land.

Het internationale karakter van de wijk is vooral in de jaren 70 ontstaan. Lang was de wijk nogal geïsoleerd omdat deze maar via enkele wegen toegankelijk was. De toegangspoort onder met Muiderpoortstation door, hielp de wijk uit zijn isolement.

In de jaren 60 en 70 had de wijk te maken met armoede, achterstallig onderhoud en verkrotting. Vanuit de wijk zijn veel mensen verhuisd naar destijds nieuwe groeigemeenten als Diemen, Weesp en Almere. De wijk had te kampen met een ware leegloop, maar die bood ook nieuwe kansen. Dankzij opknapwerkzaamheden werd de wijk weer aantrekkelijk, al duurde het even voordat de krakers hun invloed verloren. In eerste instantie kwamen er veel studenten op de Indische buurt af, maar na de jaren 70 werd de demografie steeds diverser in alle opzichten.

Een woning kopen in de Indische buurt

Wonen in de Indische buurt is niet altijd even eenvoudig wanneer het een koopwoning betreft. Dit heeft te maken met het feit dat ongeveer de helft van de woningen voor sociale huur bestemd is. Het aanbod aan koopwoningen is dan ook iets kleiner dan in andere buurten. Daar staat tegenover dat de prijzen veelal aantrekkelijker zijn. Bovendien zijn relatief veel woningen vanuit de sociale huur overgeheveld naar de verkoop, waarbij zij zijn opgeknapt en gemoderniseerd. Het moet in deze buurt dus zeker lukken om tegen een schappelijke prijs een goede woning te kopen.

Impulsen de laatste jaren

In 2007 ging een vernieuwingsproject voor de wijk van start. Dit project heeft zeker bijgedragen aan een nieuw elan dat de wijk extra aantrekkelijk heeft gemaakt. Zo is de Javastraat uitgegroeid tot een populaire winkel- en horeca straat met een eclectisch karakter, zijn er tal van nieuwe voorzieningen gekomen (veel nieuwe horeca, een bioscoop en bibliotheek) en werden er aantrekkelijke nieuwbouwprojecten gerealiseerd, zoals het Borneohof. De Smaragd, een woongebouw met horecaruimte aan het Muiderpoortstation viel zelfs in de prijzen als een van Amsterdams beste nieuwbouwprojecten.

Cultuur en religie leven volop in deze wijk. Voor zeer veel verschillende religies zijn er kerken of gebedshuizen te vinden.

Omringd door hotspots

Het ontbreken van echte hotspots in de buurt zelf, maakt wonen in de Indische buurt zeker niet minder aantrekkelijk. Vanuit de wijk kan men overal snel naartoe.

Natuurlijk is er het station, dat directe verbindingen heeft met Amsterdam Centraal, Rotterdam, Utrecht, Almere en Amersfoort. Ook zijn er drie tramlijnen en vier buslijnen die zorgen voor snel en eenvoudig vervoer door heel de stad. Houd voor een parkeervergunning wel rekening met een wachttijd van enkele maanden.